Пошук
Разместить кнопку на Вашем сайте

Комуністична партія України

Коммунистическая партия Российской Федерации

Коммунистическая партия Беларуси

Газета «Комуніст»

Журнал «Комуніст України»

Рабочая газета

Интернет-версия газеты «Киевский вестник»

Интернет-газета Информационного аналитического агентства «КОМИНФОРМ»

Коминформ - Киев

Газета Криворожской городской организации Компартии Украины

Запорожский областной комитет Компартии Украины

Официальный сайт Деснянского РК КПУ Киев

Московское городское отделение КПРФ

Санкт-Петербугское городское отделение КПРФ

Газета ЦК Коммунистической партии Китая «Женьминь Жибао» (на русском языке)

Відвідувань з 16.06.2010
У районах м.Києва

Про вплив заводу “Енергія” та Бортницької станції аерації на екологію Дарницького района м.Києва

УКРАЇНА

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

02068, М. Київ вул. О. Кошиця, 11, тел.: 564-90-10, тел./факс 564-96-65

 

08.08.05 р. №16/-477

на №16/077

Першому секретарю

Дарницького районного комітету

Комуністичної партії України

Аннєнкову Є.І.

 

Про вплив заводу “Енергія” та

Бортницької станції аерації

Шановний Єгор Іванович!

Дарницька районна у м. Києві державна адміністрація розглянуло Ваше звернення щодо незадовільного екологічного стану і повідомляє наступне.

Сміттєспалювальний завод “Енергія” та Бортницька станція аерації розташовані на відстані 650-700 м. Санітарно-захісна зона вказаних підприємств становить 500 м. Вона витримана.

Бортницька станція аерації є єдиним у місті підприємством, яке займається очисткою каналізаційних стоків.

Відповідно з графіком контролю, який затверджується Державним управлінням екології та природних ресурсів в м. Києві, проводяться контрольні заміри викидів забруднюючих речовин в атмосферу. При проведенні перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства перевищень граничнодопустимих концентрацій не виявлено.

З метою зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу і ліквідації неприємних запахів розроблено проект декорації запахів, впровадження якого передбачено міською програмою Охорони навколишнього природного середовища та в поточному році заплановано виконати робочий проект реконструкції першої черги Бортницької станції аерації, яка введена в експлуатацію в 1961 році.

В 2003 році виконано ремонт аеротенку з заміною дезорації.

Сміттєвоспалювальний завод “Енергія” було збудовано та введено в експлуатацію у січні 1986 року. Будівництво заводу здійснено згідно з проектно-кошторисною документацією, затвердженою у встановленому на той час порядку.

Сміттєвоспалювальний завод “Енергія” є міським об`єктом, тому перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства проводяться спільно з міськими службами, а саме: спеціалістами Головної державної екологічної інспекції Міністерства екології та природних ресурсів, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві та за участю відділу екології Дарницької райдержадміністрації. При проведенні перевірок здійснювався аналітичний контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Перевищень граничнодопустимих концентрацій не виявлено.

Остання перевірка заводу “Енергія” була проведена 29-30 червня 2005 року спеціалістами Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві, за участю спеціаліста відділу екології Дарницької райдержадміністрації. За результатами аналітичного контролю перевищень нормативів дозволених обсягів не виявлено.

На момент комплексної перевірки районна санепідемстанція здійснювала контроль за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони заводу. Перевищень нормативних вимог не виявлено

Метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на сміттєспалювальному заводі “Енергія” проведено:

  • реконструкцію електрофільтрів на трьох (2,3,4-му) котлоагрегатах;
  • створена та впроваджена система стаціонарного комплексу газоаналітичних приладів автоматичного контролю для постійного контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • заплановано розробку проекту та впровадження хімічного ступеню очистки димових газів, яка включена до міської програми охорони навколишнього природного середовища.

Аналітичний контроль за дотриманням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснює акредитована лабораторія, згідно укладеного із заводом договору.

Постійно проводиться лабораторний контроль атмосферного повітря санітарно-епідеміологічного станцією Дарницького району на межі санітарно-захисної зони заводу.

Крім того, в районі буде встановлено стаціонарний пост контролю за станом атмосферного повітря. Це дасть змогу постійно відслідковувати його стан.

Що стосується озера Вирлиця, то завод “Енергія” не скидає свої відходи в озеро Вирлиця. Завод отримує дозвіл та ліміт на розміщення відходів в Державному управлінні екології та природних ресурсів в м. Києві, в якому вказується де і як відходи повинні бути утилізовані. Відходи вивозяться на утилізацію згідно вищевказаного ліміту.

З повагою

Перший заступник голови В.Стороженко

 

 

ВИКОНАЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Управління охорони навколишнього природного середовища

03680, м. Київ, вул.. Дегтярівська, 31, тел/факс: (044) 483-35-96

17.09.2005 р. №071/05-5-08/3256

Першому секретарю Дарницького районного

комітету Комуністичної партії України

Аннєнкову Є.І.

 

Шановний Єгоре Івановичу!

У Київській міській державній адміністрації розглянуто Вашого листа щодо забруднення навколишнього середовища викидами від сміттєспалювального заводу “Енергія” та Бортницької станції аерації.

Сміттєвоспалювальний завод “Енергія” введено в експлуатацію у 1988 р. У відповідності до висновку міської СЕС від 18.06.1999 р. №328 підприємство відноситься до 2 класу небезпеки з нормативною санітарно-захисною зоною 500 м. Нормативна СЗЗ витримана. Найближча житлова забудова розташована за озером Вирлиця на відстані 650-700 м. Проте, на час обладнання майданчика та будівництва заводу “Енергія” відстань до найближчого житла становила 1200 м.

Протягом останніх років за рахунок Київського міського природоохоронного фонду виконано цілу низку заходів по зменшенню забруднення атмосферного повітря заводом “Енергія”.

Введено в експлуатацію стаціонарний комплекс газоаналітичних приладів контролю за викидами основних забруднюючих речовин, впровадження якого дозволяє вести постійний контроль за викидами та удосконалювати технологічний процес спалювання твердих побутових відходів (ТПВ), що призводить до зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище. Також, проведена реконструкція трьох із чотирьох наявних електрофільтрів заводу. У поточному році планується завершити роботу по реконструкції останнього електрофільтру.

З метою визначення перспективи та наукового обґрунтування найбільш раціональних шляхів зменшення викидів в атмосферу від сміттєспалювальних котлів, на замовлення КМДА у даний час на заводі “Енергія” проводяться роботи по дослідженню викидів забруднюючих речовин від сміттєспалювальних котлів на режимах, аналогічних наявності споживачів пари.

За статистичними даними обсяги викидів від заводу “Енергія” за останні роки скоротилася на 989 т.

Робота підприємства знаходиться під пильною увагою контролюючих органів. Так, у поточному році ними неодноразово проводились перевірки заводу, зокрема, двічі – Головною екологічною інспекцією України. Перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони заводу не виявлено.

Бортницька станція аерації (БСА) – єдиний міський комунальний об`єкт, що складається з комплексу інженерних споруд, обладнання і комунікацій, на якому проходять повну біологічну очистку всі господарсько-побутові та виробничі стічні води столиці та приміської зони. Комплекс очисних споруд БСА функціонує з 1965 року і складається з трьох черг. При цьому, неприємні запахи виділяються, переважно, від грабельного відділення та первинних відстійників першої черги.

Проте, навіть тимчасова при зупинка роботи технологічного обладнання БСА призведе до не передбачених екологічних наслідків – забруднення каналізаційними стоками р. Дніпро, яка є джерелом водопостачання близько 30 млн. жителів України.

На момент будівництва БСА існуюча житлова забудова знаходилась на значній відстані і її розширення в напрямку БСА, відповідно до Генерального плану розбудови м. Києва, не передбачалась.

З наближенням житлового масиву Харківський до місця розташування БСА негативний вплив її діяльності на стан атмосферного повітря у цьому районі (неприємні запахи) став відчутнішим для місцевих мешканців.

Для вирішення питань, пов`язаних із “неприємними запахами”, Київською міською програмою охорони навколишнього середовища на період до 2007 року (надалі Програма) передбачається розробка проекту системи дезодорації запахів на БСА (у складі проекту реконструкції очисних споруд першої черги БСА). На замовлення ВАТ “АК Київводоканал” проект реконструкції очисних споруд І черги БСА з заходами по декорації запахів розроблено. На даний час цей проект проходить погодження у відповідних інстанціях відповідності до вимог чинного законодавства.

З метою прискорення реалізації вищевказаного проекту та зважаючи на значні кошти необхідні для його впровадження, нами підготовлені пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо отримання субвенцій з державного бюджету на виконання робіт по реконструкції І черги БСА.

На виконання вищезазначеної Програми розроблено також проект впровадження системи декорації запахів на каналізаційній станції “Поздняки” БСА. На даний час проект пройшов державну екологічну експертизу.

Окрім цього, Київська міська державна адміністрація підготувала пропозиції щодо фінансування вищевказаних робіт за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього середовища. Запит по фінансуванню направлено на адресу Міністерства охорони навколишнього природного середовища, яке є розпорядником коштів загального фонду, і визначає доцільність фінансування природоохоронних заходів.

З метою здійснення постійного контролю за рівнем забруднення повітряного басейну в районі розташування БСА та сміттєспалювального заводу “Енергія” за пропозицією Управління до Програми включено будівництво автоматизованого стаціонарного посту спостереження за станом атмосферного повітря (ПСЗ) на Харківському житловому масиві.

На виконання цього заходу у минулому році були проведені роботи по визначенню найбільш раціонального місця розміщення посту спостереження.

Наприкінці червня поточного року Дарницькою районною в м. Києві радою прийнято рішення про встановлення стаціонарного посту контролю. На даний час вирішується питання підключення даного посту до міських інженерних мереж

Підсумовуючи вищевикладене хочемо зазначити, що Київською міською державною адміністрацією і нашим Управлінням, зокрема, постійно приділяється увага питанню поліпшення екологічного стану на Харківському житловому масиві.

 

З повагою

В.о. начальника управління

В.Токаренко

Архів, сортувати за: Нові Відвідувані Коментовані
Видеорепортаж о торжественном открытии в городе-герое Киеве восстановленного памятника В.И.Ленину
Красное ТВ - открытый творческий проект при поддержке МГК КПРФ
© Киевский ГК КПУ 2005
Все права защищены. Перепечатка материалов разрешается, только после письменного разрешения автора (e-mail). При перепечатке любого материала с данного сайта видимая ссылка на источник kpu-kiev.org.ua и все имена, ссылки авторов обязательны. За точность изложенных фактов ответственность несет автор.